Şehirler Arası Nakliyat

Hayatınızın olağan akışı dışında bazı durumlarda taşınma veya özel taşınma gibi durumlar olabilir. Bir yerden bir başka eve taşınmanız gerekebilir. İşte bu noktada evden eve veya bir şehirden başka bir şehre ev taşıma ya da sevdikleriniz için zorunlu durumlarda bir şehirden başka bir şehre hatta ülkeye eşyaların nakliye edilmesi gerekebilir. Bu durum özellikle kişilerin kendi başlarına yapabilecekleri bir şey değildir. İster istemez şehirlerarası nakliyat hizmeti alabilmek için profesyonel bir yardım alması gerekebilir. Çünkü şehirlerarası nakliyat yapılabilmesi için bazı teknik ve özel aranjmanlara ve uzmanlara ihtiyaç vardır. Bu noktada şehirlerarası nakliyat hizmeti veren, sağlam referansları olan, gerekli özel ve yasal belgelere sahip nakliye işiyle uğraşan firmalara ihtiyaç vardır.

Şehirlerarası Nakliyat Nedir?

Kişilerin ya da kurumların bir şehirden başka bir şehre belirli nedenlerle taşınmasının gerektiği özel durumlarda sahip oldukları eşyaların taşınması gerekmektedir. Bu göç veya ikamet değişikliği insanlara ve kurumlara çeşitli külfetler yükler.

– Özel kuruluş ya da iş yerlerinin belirli bölge değişiklikleri

– Kamu personellerinin belirli aralıklarla atanma, tayin ve eş durumları

– Fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklı zorunlu göçler

– Terör olayları

– Emeklilik sonrası rahat ve sağlıklı yaşam sebebiyle olan göçler

– İş bulmak sebebiyle olan şehirlerarası göçler

– Ev değişikliği nedeniyle olan göçler

– Rahat ve sağlıklı bir yaşam için tatil beldelerine olan göçler

– Kan davası ve hısımlık nedeniyle olan zorunlu göçler

Bu ve bunun gibi çok sayıda neden sıralamak mümkündür. Bu talepleriniz doğrultusunda şehirlerarası nakliyat hizmetine ihtiyaç duyarsınız. Siz başka bir şehre göç ettiğinizde eşyalarınızı yanında götürmeniz gerekir. Eşyalarınızı arkada bırakmak hem yeni depolama maliyeti hem de yüksek kiralı eşyalı ev kiralama zorunluluğuna neden olacaktır. Bu yüzden sizler de zorunlu olarak nakliyat hizmeti almanız gereklidir.

Şehirlerarası Nakliyat Firmaları Ne İşler Yapar?

Kişi veya kurumların bir yerden başka bir yere taşınmaları sebebi yeni bir hizmet sektörü ihtiyacını doğurmuştur. Şehirlerarası nakliyat hizmeti de işte bu zorunlu alandan doğan özel bir hizmettir. Bu hizmeti de özel nakliyat firmaları yapar. Çünkü bu hizmet özel bir teknik bilgi ve aranjman gerektirir. Bu olanaklara da nakliyat firmaları sahiptir. Bu firmalar müşterilerinin talepleri doğrultusunda bir yerden başka bir yere müşterilerinin kişisel ve özel talepleri doğrultusunda eşyalarının eksiksiz ve herhangi bir zarar görmeden bir şehirden başka bir şehre taşınması amacıyla, kar amacı güden, ticari bir meta olarak özel verilen bir hizmet sektörü koludur. Bu tür nakliyat hizmeti veren firmalar özel olarak belirli başlı durumları taahhüt etmesi gerekir.

 

-Eşyalarınızı taşımak için kullanılan nakliye araçları belirli standartlarda olmalı ve çeşitli hava koşullarında taşımaya uygun olmalıdır. Gerekli büyüklükte olmasının yanı sıra herhangi bir doğal afete, olağan dışı duruma karşı önlem amaçlıdır.

– Şehirlerarası nakliyat firmaları eşyalarınızı taşıma sırasında değerinde sigortalaması gerekir. Burada taşınacak malzeme için de aynı durum geçerlidir. Bu durum herhangi olağan ya da olağan dışı durumlar için müşteri ve firma güvenirliği açısından önemlidir.

-Eşyalarınızın hassasiyetini de ön planda tutarak gözetmelidir. Şehirlerarası nakliyat hizmeti profesyonel olarak verilen bir hizmet olduğu için gerekli hassasiyet gösterilmediği takdirde eşyalarınız zarar göreceği için bu hizmeti almanızın anlamı kalmaz

-Eşyalarınızın transferini yapabilmek adına gerekli ambalaj ve paketleme, teknik bilgiye sahip yeterli personel durumunu da gözetmesi gereklidir. Profesyonel olarak verilen bir hizmet olduğu için özellikle hizmetin her aşamasında gereklidir.

-Taşınacak eşyaların muhakkak irsaliye ile faturalarını yasal kurallara uygun bir şekilde kesmelidir. Gerekli etik ilkeleri ve kuralları da gözetmesi gerekir.

– Şehirlerarası nakliyat firmaları taahhüt ettiği zaman aralığında eşyalarınızı teslim almalı ve yine taahhüt ettiği zamanda eksiksiz ve herhangi bir zarar görmeden eşyalarınızı transfer merkezine teslim etmelidir. Aksi takdirde doğacak olan zararlardan ve herhangi bir suiistimal halinden gene bu firmalar sorumlu tutulacaklardır.

Şehirler Arası Nakliyat Hizmetinin Önemi

Bir şehirden başka bir şehre taşınırken özellikle şehirlerarasında nakliyat hizmeti veren bir firmaya ihtiyaç duyulur. Kişi veya kurumlar bu hizmeti kendi imkanları ile tam anlamıyla veremiz. Eşyaların ve malzemelerin bir şehirden başka bir şehre sağlam ve güvenli bir şekilde taşınması gerekir. Profesyonel olmayan bir hizmet neticesinde de ne yazık ki eşyalarınız geri dönüşü olmayan büyük zararlar görecektir. Özellikle mobilitenin günden güne arttığı düşünülürse şehirlerarası nakliyat hizmeti özel olarak ihtiyaç duyulan bir hizmettir. Evden eve nakliyat hizmetine kıyasla bu hizmeti profesyonel bağlamda verebilecek çok daha az sayıda firma bulunduğundan daha dikkatli olması gerekir. Bu hizmeti profesyonel olarak zamanında ya da çok daha kısa sürelerde eşyalarınızın herhangi bir zarar görmeden yapan, hesaplı fiyat olanakları sunan bir firmadan alma ihtiyacı duyarsınız. Bu sayede de eşyalarınız herhangi bir zarar görmeden taşınmış olur.

Şehirlerarası taşınacak eşyaları genellikle maddi açıdan değeri yüksek ürünlerdir. Şehirlerarası nakliyat hizmetini aldığınız esnada eşyalarınızın herhangi bir zarar görmesini kimse istemez. Nakliye hizmeti sırasında nihai anaç bu oluşabilecek zararı sıfıra veya en aza indirgemektir. Ancak yeterli büyüklükte eşya taşımaya sahip aracı olmayan, işi bilmeyen kişilerce istifleme usulü bir taşıma sırasında eşyalarınız zarar görecektir. Profesyonel olmayan bir nakliye hizmeti yüzünden maddi kayıp yaşama olanağınız ya da hırsızlık gibi istenmeyen durumlarla karşılaşma olanağınız çok yüksektir. Özel korunaklı bir sistem ile hizmet veren firmamız özellikle değeri yüksek olan eşyalarınızı sigortalatarak taşınması için hizmet verilmektedir. Tüm bu şehirlerarası nakliyat hizmetleri ise hızlı bir şekilde ve minimum zaman aralığında sağlamaktadır.

Şehirlerarası Nakliyatın Temel Kriterleri

Şehirlerarası nakliyat hizmeti aldığınız sırada özellikle firmanın dikkat etmesi ve özellikle gözetmesi gereken durumlar söz konusudur. Tabi ki de bu kriterlerin her ne kadar ayrıntılarından ziyade genel hatları ile neler olduğunu da bu hizmeti alacak potansiyel müşterilerin de bilmesi gerekir. Hizmetin maiyeti, ne anlama geldiği, kapsamı, beklentiler, hizmetin kalitesi gibi özel ve genel nitelikteki konuları her iki taraf da bilmelidir. Şehirlerarası nakliyat hizmeti bu açıdan temel ve objektif kriterleri olan bir hizmet türüdür. İşin ehli olan firmalar tarafından özel olarak yapılması gerekir. Müşteri memnuniyeti ise en yüksek düzeyde tutulması ve korunması gerekmektedir. Hizmeti güvenilir ve nakliye hizmeti sırasında eşyaların herhangi bir zarar görmesini engelleme fonksiyonları tam anlamıyla yerine getirilmelidir.

Nakliye hizmeti verileceği esnasında müşteriye şeffaf bir bilgi paylaşımı ağı içerisinde olmak gerekir. Bu hizmetin alındığı esnada eşya yoğunluğu, bazen de oda sayısı gibi temel noktalara değinilmelidir. Eşyalarınızın montaj ve sökme işlemleri için de aslında bu konuda uzman kişilerle taşınması gerekir. Ambalajlama hizmeti de etkin bir hizmet olmalıdır. Koli ve poşet sayısı gibi değerler de gözetilmelidir. Eğer çok katlı bir binadan veya çok katlı bir binaya şehirlerarası nakliyat hizmeti alacaksınız asansörlü taşıma, asansör durumu da müşteri ile firmanın istişare halinde olması gereken özel konulardır. Bu tür diğer tali meseleler de müşteri ve bu hizmeti verecek firma ile en ince ayrıntısına kadar istişare edilmesi gereken konulardır. Bu noktada en ufak bir anlaşılmazlık ya da hayal kırıklılığı uzun vadede her iki tarafa da zarar verir.

Şehirlerarası Nakliyat Hizmetinin Kalitesi

Şehirlerarası nakliyat hizmetini alacağınız firmalar sizlere belirli konularda kalite konusunda da sizlere belirli konuları taahhüt etmelidir. Belirli kalite standartlarına sahip firmalardan taşınma hizmeti alınması gerekir. Müşteriler de bu yüzden belirli kalite standartlarına sahip firmaları tercih etmelidir. Teknik bilgileri sıfır olan personellerle, derme çatma araçlarla şehirlerarası nakliyat hizmeti alınamaz. Teknolojik ve teknik imkanları yetersiz olan bu firmalardan bu yüzden uzak durulması gerekir. K3 Yetki Belgesi ve ÖDY belgesi gibi çeşitli en üst düzeydeki birtakım yasal ve özel yetki belgelerine sahip olması kalitesinin göstergesidir. Vergi Daireleri ve Türk Ticaret Odası gibi yasal kurumlarda kaydı olması kalite göstergesidir. Zaten her türlü belge gerek dijital ortamda gerek de fiziki olarak işletmenin üzerinde asılıdır. Ana sektörü nakliyat olan, mümkün mertebede bu işi uzun yıllardır yağan firmaları tercih etmede yarar vardır. Bu sayede nakliyat hizmetini gözü kapalı derecede, bu işe gereğinden fazla titizlenen firmalardan almış olmalısınız. Yetkin ve yeterli sayıda personelin hijyenik koşullara uygun, dayanıklı ve korunaklı paketleyen firmaları tercih etmek herkes için faydalıdır.

Şehirlerarası Nakliyat Teknolojisi

Şehirlerarası nakliyat hizmetini profesyonel anlamda almak istiyorsanız bu konuda hizmet veren firma bu alandaki teknolojik aletlerinin tümünü kullanması gerekir. Bu aletleri kullanmayı bilen personeller ile çalışması da özel bir gerekliliktir. Çünkü artık özellikle uzun mesafelerde güvenliği sağlamak adına teknolojiye ihtiyaç elzem derecede önemlidir. Kısa ve uzun mesafe fark etmeksizin nakliye sürecinin hızlı ve güvenli olması açısından ayrı bir önem arz eder. Bu sayede evlerde veya işletmelerde kullanılacak teknolojik eşyaların montajı ve demontajı için de teknolojik aletlere ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulur.

 

Ambalajlama hizmeti de Şehirlerarası nakliyat açısından bakıldığında teknolojik alet ve teknik bilgi ister. El ile manuel bir paketleme artık pek tercih edilmemektedir. Paketleme de daha hızlı olması gereken bir hizmettir. Ambalajlama yapmak ve poşet ya da koli sayısını ayarlamak için teknolojinin olanakları kullanılması gerekir. Bir diğer konu ise asansör sorunsalıdır. Her ne kadar 21. yüzyılın ilk çeyreğinde olsak da asansörü olmayan binalar hala mevcuttur. Asansörü olmayan yüksek katlı binalara ise taşımacılık hizmeti vermek teknoloji olmadan mümkün değildir. Dar merdivenli yüksek katlı binalarda taşımacılık hizmeti vermek için teknolojinin imkanlarından yararlanmak gerekir. Nakliye sürecinin etkin, sağlıklı ve başarılı olarak yönetilmesinde teknoloji faktörü ise son derece önemli ve vazgeçilmez bir hizmettir. Bu sayede nakliyat teknolojisi sayesinde yüksek oranda nakliye hizmeti daha hızlı, daha sağlıklı ve daha güvenir, hem müşteriyi hem de nakliye firmasını minimum yoran bir hale gelmiştir.

Şehirlerarası Nakliyat Fiyatları

Şehirlerarası nakliyat konusunda fiyatlar özellikle oda sayısı, konum, montajı gibi temel kıstaslar fiyat durumunu etkiler. Bu açıdan bakıldığında sabit bir fiyat vermek güç olsa da fiyat katalogunu özel olarak oluşturduğumuz için bu konuda müşterinin hangi hizmetleri hangi fiyata alacağı belirlidir. Bu işi profesyonel olarak yapan firmalar da bu şekilde özel bir katalog belirlemişlerdir.  Müşteri özellikle bu konuda herhangi bir sürpriz ile karşılaşmamaktadır. Her türlü nakliyat hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizlere her türlü platformdan ulaşabilirsiniz.